Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur

22 kwietnia – Dzień Ziemi

Zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji ekologicznej „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”. Wiosenne sprzątanie poprzedziły pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa przeprowadzone przez nauczycieli. Później już tylko zostało rozejście się po wyznaczonych rejonach miasta, by posprzątać nieczystości. Podczas zbiórki odpadów uczniowie dokonywali ich selekcji, a następnie wrzucali je do właściwych pojemników. W ramach akcji uczniowie wykonali również plakaty zachęcające do segregacji odpadów, a także brali udział w pogadankach na temat „Dlaczego warto segregować odpady?”. Zarówno udział w akcji i dodatkowe działania miały na celu wdrożyć uczniów do selektywnej zbiórki odpadów w życiu codziennym.