Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 05.10.18r. miało miejsce ważne wydarzenie dla dzieci klas pierwszych, które uroczyście zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Zanim to nastąpiło wszyscy obejrzeli program artystyczny przygotowany przez klasy drugie. Pani Dyrektor  zaprezentowała sztandar szkoły. Wreszcie przyszła chwila na złożenie uroczystego ślubowania i choć nie wszyscy wiedzieli, która to prawa, a która to lewa ręka, z jednakowym przejęciem powtarzali za panią Dyrektor tekst ślubowania. Potem każdy został dotknięty „zaczarowanym” ołówkiem na znak przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Wszyscy otrzymali drobne upominki ufundowane przez radę rodziców. Po pamiątkowych zdjęciach pierwszoklasiści udali się do domów.