Włączamy się! Jesteśmy ON!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”.

 

Zginąć razem z rannym przyjacielem czy zostawić go i ratować własne życie? Czy bitwa o stolicę ma w ogóle sens – przecież umiera tak wiele osób? Przed takimi i innymi dramatycznymi wyborami stali powstańcy warszawscy.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w tę akcję z nieskrywanym entuzjazmem. Chociaż żyją już w wolnej Ojczyźnie i znacznie bliżej im 
do świata wirtualnego niż do tak odległego w czasie jak wojna, to przejęli się losem Powstańców. Ten drobny gest sympatii i wdzięczności za walkę o Ojczyznę to dobry znak, który – miejmy nadzieję –  w przyszłości zaowocuje świadomym i głębokim patriotyzmem.