RODO

Artykuły

  • KLAUZULA INFORMACYJNA

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
    27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

    1. 1.      ...