NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Oferta kierunków kształcenia w powiecie kętrzyńskim.

Informacje udostępnione  na stronie internetowej Starostwa:

http://starostwo.ketrzyn.pl/?p=8110   

oraz na: 

https://www.facebook.com/powiatketrzynski

https://www.youtube.com/watch?v=9xdEYXVKhDU