Pożegnanie klas VIII

To było zakończenie roku szkolnego, jakiego jeszcze nie było. Koronawirus narzucił zmiany, którym podporządkować musieli się wszyscy.  Nie tak jak zawsze, ale dzień wcześniej, z zachowaniem reżymu sanitarnego i bez udziału rodziców ósmoklasiści zebrali się w hali, by odebrać świadectwa ukończenia szkoły.

 Nauczyciele zadbali, by mimo maseczek, bezpiecznej odległości, czuli się tego dnia ważni. Pani dyrektor przywitała  zacnych gości: pana burmistrza Ryszarda Niedziółkę , zastępcę burmistrza pana Macieja Wróbel oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Dorotę Skórnicką. Podziękowali oni pani dyrektor za 14 lat pracy na stanowisku dyrektora, gdyż pani Mariola Matyjasek zdecydowała, że odchodzi na zasłużoną emeryturę. Wyróżniający się w nauce i sporcie uczniowie odebrali stypendia. Nagrodę odebrała również Hanna Bączek z klasy VIIIa, która decyzją Rady Pedagogicznej uzyskała  tytuł Najlepszego Absolwenta Roku. Rodzice Hani jako jedyni rodzice obecni na uroczystości wysłuchali treści listu gratulacyjnego. Po uroczystym przekazaniu sztandaru i ślubowaniu świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne, nagrody książkowe odebrali najlepsi absolwenci i pozostali uczniowie. Nie było uścisków, lecz symboliczny „żółwik”. Uczniowie klas ósmych opuścili mury szkoły.

 

 Wszystkie zdjęcia